Witaj na stronie Ekspertów Bolońskich

Eksperci BolońscyEuropean Higher Education Area
Eksperci Bolońscy
Informacje ogólne
Zespół Ekspertów Bolońskich

W Polsce, podobnie jak w innych krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, w latach 2007-2013 działał Zespół Ekspertów Bolońskich. Rolą Ekspertów było promowanie założeń Procesu oraz pomoc uczelniom we wdrażaniu jego narzędzi. Ekspertów Bolońskich powoływał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracę Zespołu Ekspertów Bolońskich koordynowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, odpowiedzialna za realizację programu w Polsce.

Promocja założeń Procesu Bolońskiego oraz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest jednym z zadań, jakie Komisja Europejska oraz upoważnione przez nią instytucje będą realizować w ramach programu Erasmus+. W poszczególnych państwach członkowskich UE promocja EOSW należy do kompetencji resortu właściwego dla szkolnictwa wyższego.
Seminaria bolońskie

Prezentacje z seminariów

Proces Boloński

Informacje ogólne
Cele
Kraje uczestniczące
Publikacje i dokumenty
Linki

Zespół Ekspertów Bolońskich

Skład zespołu

ECTS

Informacje ogólne
Konkurs ECTS Label
Dokumenty do pobrania

Suplement do dyplomu

Informacje ogólne
Konkurs DS Label
Dokumenty do pobrania

Projekt TUNING

Informacje o projekcie
Strona internetowa projektu

Kontakt

Kontakt

Informacje ogólne

Proces Boloński zapoczątkowany został podpisaniem w 1999 roku dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską, którego istotą są zmiany w systemach szkolnictwa wyższego w Europie. Celem tych zmian było utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – EOSW (ang. European Higher Education Area), czyli obszaru, w którym istniałby szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, a także zapewnione byłyby odpowiednie warunki do mobilności studentów, absolwentów i pracowników uczelni.

Od 1999 roku do dzisiaj liczba sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej wzrosła z 29 do 47 krajów i obejmuje także kraje pozaeuropejskie. Oznacza to, że do marca 2010 r., kiedy oficjalnie ogłoszono utworzenie EOSW, aż 47 krajów rozpoczęło wdrażanie wspólnie uzgodnionych reform, a także wypracowało zasady wzajemnej współpracy dające ich obywatelom możliwość zdobywania wysokiej jakości wykształcenia w kraju oraz rozwoju osobistego poza granicami własnej ojczyzny.

Postęp we wdrażaniu narzędzi Procesu Bolońskiego jest regularnie monitorowany i podsumowywany na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego, którzy spotykają się co dwa lata, by omówić dotychczasowe osiągnięcia i trudności oraz na ich podstawie wytyczyć dalsze priorytety. Po każdej konferencji ministrowie wspólnie wydają komunikat określający szczegółowe cele działań na następne lata. Kolejne komunikaty to: komunikat z Pragi (2001), komunikat z Berlina (2003), komunikat z Bergen (2005), komunikat z Londynu (2007), komunikat z Leuven/Louvain-la-Neuve (2009), komunikat z Budapesztu/Wiednia (2010), komunikat z Bukaresztu (2012).

Więcej informacji na temat Procesu Bolońskiego znajduje się na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

© 2009-2013 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul.Mokotowska 43, 00-551 Warszawa e-mail: webmaster@frse.org.pl • Polityka prywatności i ciasteczek

Witaj na stronie Ekspertów Bolońskich

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *